DỊCH VỤ

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÂY ĂN TRÁI DIỆN TÍCH LỚN

Hãy cùng AGRIPLUS® vươn tầm nông nghiệp Việt Nam

Hoạt Động Tư Vấn Kỹ Thuật Bao Gồm:

– Khảo sát thực địa ban đầu , kiểm tra các điều kiện tự nhiên ( Đất , gió , nước, kim loại nặng , dịch bệnh ….) có phù hợp với trồng trọt cây ăn trái
– Tư vấn và chọn mô hình trồng các loại cây trồng chủ lực và cây trồng xen nhằm lấy ngắn nuôi dài
– Tư vấn kỹ thuật chọn giống chuẩn
– Tư vấn kỹ thuật lắp đặt hệ thống tưới phù hợp từng loại cây trồng và điều kiện tự nhiên
– Tư vấn kiến thiết cơ bản ban đầu có hiệu quả lâu dài : làm luống , lên liếp , xẻ rãnh , đào mương, hạ cấp đất đồi núi , khoảng cách trồng …. phù hợp với từng loại cây , từng điều kiện tự nhiên…
– Tư vấn kỹ thuật xuống giống chuẩn giúp cây mau phát triển , hạn chế chết cây con
– Tư vấn quy trình chăm sóc cây con phù hợp từng điều kiện thực tế
– Tư vấn quy trình chăm sóc cây lớn và cây kinh doanh phù hợp từng điều kiện thực tế từng vườn
– Tư vấn thực hiện quy trình và nhật ký chăm sóc theo tiêu chuẩn Global Gap
– Tư vấn làm truy xuất nguồn gốc nông sản trong vườn giúp minh bạch thông tin sản phẩm
– Hỗ trợ giới thiệu thu mua nông sản
– Hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra vườn định kỳ 5-7 ngày / lần
– Hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật và giám đốc kỹ thuật kiểm tra vườn định kỳ 30 ngày / lần
– Hỗ trợ kiểm tra vườn khẩn cấp 24/7 khi có sự cố bất ngờ
– Cung cấp nhân viên kỹ thuật làm việc toàn thời gian tại trang trại
– Hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật , nhân viên kỹ thuật … cho trang trại

Quy trình triển khai

Hãy đến và kể chúng tôi nghe về những dự định phát triển của nông trường của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện hoá mong muốn của bạn

Bước 1: TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Liên hệ để cung cấp trao đổi thông tin nhu cầu của các bên
Bước 2: TƯ VẤN TRỰC TIẾP
- Cây trồng phù hợp - Đầu vào - đầu ra - Nhu cầu hiện tại - tương lai - Mô hình độc canh - xen canh hiệu quả, ...phù hợp với nhu cầu đối tác
Bước 3: KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ ĐÁNH GIÁ
- Kiểm tra vùng trồng: Khí hậu, độ cao, thỗ nhưỡng, nguồn nước, dân cư, ... Đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp
Bước 4: MÔ HÌNH DỰ TOÁN VÀ HẠCH TOÁN
Lên kế hoạch dự toán đối với mô hình cây trồng theo nhu cầu đối tác ...
Bước 5: TRIỂN KHAI
Lên kế hoạch quy trình chăm sóc, có cán bộ kỹ thuật xuống ở trực tiếp trong farm để quản lý - hướng dẫn - kiểm tra

CÁ NHÂN

 • Từ 0 -10ha
 • Tư Vấn Hoàn Toàn Miễn Phí
 • Kỹ Thuật Đến Vườn Kiểm Tra Định Kỳ
 • Hướng Dẫn Chăm Sóc Thực Tế
 • Tiêu Chuẩn Theo Viet Gap
 • Ghi Nhật Ký Chăm Sóc
 • Truy Xuất Nguồn Gốc
 • Giới Thiệu Đầu Ra

TRANG TRẠI

 • Từ 10 – 50ha
 • Tư Vấn Miễn Phí 02 Tháng Đầu
 • Khảo sát Thực Tế Chi Tiết Miễn Phí
 • Hạch Toán Kinh tế Chi Tiết
 • Quy Trình Chăm Sóc Định Kỳ
 • Mô Hình Canh Tác Đa Dạng
 • Kỹ Thuật Đến Vườn Kiểm Tra Định Kỳ
 • Chuyên Gia Theo Dõi Định Kỳ
 • Tiêu Chuẩn Theo Viet Gap hoặc Global Gap
 • Ghi Nhật Ký Chăm Sóc
 • Truy Xuất Nguồn Gốc
 • Giới Thiệu Đầu Ra

DỰ ÁN

 • Trên 50ha
 • Tư Vấn Miễn Phí 02 Tháng Đầu
 • Khảo sát Thực Tế Chi Tiết Miễn Phí
 • Hạch Toán Kinh tế Chi Tiết
 • Quy Trình Chăm Sóc Định Kỳ
 • Mô Hình Canh Tác Đa Dạng
 • Kỹ Thuật Hoạt Động Toàn Thời Gian ở Dự Án
 • Chuyên Gia và Giám Đốc Kỹ Thuật Theo Dõi Định Kỳ
 • Sản Xuất Sinh Học Hữu Cơ
 • Tiêu Chuẩn Theo Global Gap
 • Ghi Nhật Ký Chăm Sóc
 • Hỗ Trợ Giới Thiệu Đầu Ra
 • Đào Tạo Cán Bộ Kỹ Thuật Cho Dự Án
 • Hỗ Trợ Lập Dự Án Vay Vốn

AGRIPLUS® - Chuyên Tư Vấn Và Triển Khai Dự Án Cây Ăn Trái Diện Tích Lớn

Hãy để AGRIPLUS® thực hiện hoá mong muốn xây dựng nông trường phát triển vững mạnh. Hãy cùng AGRIPLUS® vươn tầm nông nghiệp Việt Nam