CẢNH BÁO THỜI TIẾT LẠNH Ở TÂY NGUYÊN

Các vùng trồng sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên bị tình trạng chung đó chính nhiệt độ xuống thấp hơn so với mọi năm và đang vào mùa khô hạn. Chính vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại nấm bệnh tấn công vườn Sầu Riêng. 

1. Tình trạng chung:

– Sương muối sáng tạo điều kiện nấm bệnh phát triển : Thán Thư , Đốm lá , Cháy lá ….

– Khô hạn và độ ẩm thấp tạo điều kiện Nhện Đỏ phát triển mạnh và gây rụng lá.

– Thời tiết lạnh làm rụng lá già và cây sinh trưởng phát triển chậm.

Nguồn ảnh thực tế

Để khắc phục tình trạng Agriplus đưa ra một số biện pháp xử lý để giúp nhà vườn trồng sầu riêng bảo vệ cây trước biến đổi thời tiết.

2. Biện pháp Xử lý :

– Đầu tiên nhà vườn cần duy trì tưới nước đủ cho cây nếu chưa cắt nước làm bông

– Phun phòng thuốc ngừa nhện và nấm bệnh

+ Hoạt chất phun phòng ngừa Nhện: Abamectin, Emamectin, Hexythiazox…

+ Hoạt chất phun phòng ngừa Nấm bệnh: Gốc đồng, metalaxyl, Mancozeb, Azoxystrobin, Difenoconazole, hexeconazole,…

– Bổ sung các chất hỗ trợ cho cây chống lạnh : Kali , rong biển, amino acid, vi lượng,…

LƯU Ý: 

Nhà vườn đang chuẩn bị vào giai đoạn làm bông cần phải hết sức lưu ý phải được bộ lá thì cây mới đủ sức làm bông cho vụ sắp tới. 

Agriplus – Công ty hướng dẫn kỹ thuật cây sầu riêng tận vườn duy nhất ở Việt Nam và hoàn toàn miễn phí. 

Công Ty AgriPlus – Tư Vấn Kỹ Thuật Thực Tế Tại Vườn

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *