Bệnh Hại

Bảng Trắc Nghiệm CÁCH CHĂM SÓC VƯỜN SẦU RIÊNG SAU THU HOẠCH

1. Để tránh tình trạng xuống cây, bạn nên phục hồi cây sau khi đã thu trái xong là đúng hay sai?
2. Khi tiến hành phục hồi cây, cần phải trải qua các bước nào?
3. Thời điểm bón phân hữu cơ tốt nhất để tránh cây bị xuống lá?
4. Mục đích của việc xới mô, kích rễ để làm gì?
5. Bệnh nào thường xuất hiện sau quá trình thu hoạch trái trên cây sầu riêng ?
6. Ưu điểm của việc xử lý nấm bệnh sau thu hoạch là?
7. Cành quả nên cách mặt đất bao nhiêu để tránh bị nấm bệnh tấn công?
8. Sau khi thu hoạch trái, nhà vườn nên dọn cành như thế nào?
9. Sau khi thu hoạch, bạn nên bón phân hóa học như thế nào để kích rễ?
10. Khi tiến hành làm cơi đọt 1, bạn nên bón phun lá như thế nào là hợp lý nhất?

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *