CÁCH CHĂM SÓC CÂY SẦU RIÊNG GIAI ĐOẠN NUÔI TRÁI

Bảng trắc nghiệm: Cách chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn nuôi trái

Vùng Miền Tây, thời gian xổ nhụy nhà vườn tưới nước như thế nào ?
Vùng Tây Nguyên - Miền Đông: Sau khi xổ nhụy bao nhiêu ngày mới bắt đầu tưới nước ?
Trong thời gian cây xổ nhụy - mang trái gặp nắng nóng khắc nghiệt làm cây mắt nước đột ngột nhà vườn cần làm gì ?
Khi nào tiến hành bón gốc bằng phân NPK ?
Sử dụng Phân bón NPK có hàm lượng phân bón như thế nào ? ( giai đoạn trái nhỏ )
Giai đoạn trái lớn, sử dụng phân bón NPK có hàm lượng npk như thế nào ?
Thời điểm nào thì bón phân hữu cơ ?
Trong giai đoạn nuôi trái cây thường bị nấm bệnh tấn công nên sử dụng hoạt chất nào để phòng ngừa ?
Nhà vườn nên tỉa trái ít nhất bao nhiêu lần ?
Tại sao nhà vườn phải tiến hành phun qua lá ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *