NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỤNG BÔNG – TRÁI NON

Bảng Trắc Nghiệm: Nguyên nhân và biện pháp xử lý rụng bông - trái non

Những nguyên nhân làm rụng bông - trái non sầu riêng ?Add description here!
Bệnh thán thư tấn công vào bộ phận nào cây sầu riêng ?
Biểu hiện đầu tiên bệnh thán thư tấn công qua lá ?
Tiến hành phun ngừa thán thư khi nhú mắt cua nhú được bao nhiêu %?
Biện pháp khắc phục rụng trái non khi cây vừa xô nhụy vừa đi đọt ?
Biểu hiện rụng do sốc nước ?
Rụng do sốc nhiệt thường xuất hiện ở thời điểm nào ?
Thời điểm xuất hiện tình trạng rụng sinh lý ở sầu riêng ?
Biện pháp khắc phục do rụng sinh lý ?
Hãm đọt là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *