Rầy Gây Hại Sầu Riêng

Bảng Trắc Nghiệm Rầy

Rầy tấn công mạnh nhất vào loại lá nào ?
Rầy phấn trắng và Rầy xanh là mấy loại ?
Trên cây Sầu Riêng xuất hiện mấy loại Rầy ?
Rầy bắt đầu tấn công vào lá thời điểm nào mạnh nhất ?
Các hoạt chất đặc trị Rầy ?
Triệu chứng gây hại của rầy trên cây sầu riêng ?
Mỗi lần phun cách nhau bao nhiêu ngày ?
Phun thuốc Rầy như thế nào hiệu quả ?
Thuốc trị Rầy có thể phun chung với loại thuốc nào được?
Hãy chọn cây trả lời đúng nhất ?

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *