Xén Tóc Hại Sầu Riêng

BẢNG TRẮC NGHIỆM Xén Tóc Hại Sầu Riêng

Tại sao Sâu đục thân khó bị tiêu diệt ?
Xén tóc gây hại ở giai đoạn sinh trưởng nào ?
Xén tóc là trung gian gây bệnh nào ?
Tổn thương do Xén tóc gây ra tạo điều kiện nấm nào tấn công ?
Nhà vườn sử dụng loại thuốc có tính năng nào để phòng trị ấu trùng xén tóc ?
Dấu hiệu nhận biết sâu đục thân ?
Nhà vườn sử dụng loại thuốc có tính năng nào để phòng trị ấu trùng xén tóc ?
Nhà vườn sử dụng loại thuốc có hoạt chất nào để phòng trị ấu trùng xén tóc ?
Nếu phát hiện có vết tổn thương do ấu trúng xén tóc nhà vườn cần làm gì ?
Tác hại ấu trùng trên cây Sầu Riêng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *