Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ

Bảng Trắc Nghiệm : Xử lý ra hoa nghịch vụ 

Xử lý ra hoa sầu riêng mùa nghịch phổ biến ở khu vực nào ?
Yêu cầu trước khi làm mùa nghịch cây Sầu Riêng ?
Trước khi xử lý làm bông nhà vườn phải dọn sạch cỏ ở khu vực dưới tán đúng không ?
Chất phun tạo mầm chủ yếu là gì ?
Phun Paclobutrazol như thế nào để đạt hiệu quả tối đa ?
Trong xử lý ra hoa nghịch vụ nên phun paclo mấy lần ?
Sau khi dỡ mũ có nên tưới nước không ?
Sau khi dỡ mũ liều lượng tưới nước như thế nào ?
Sau khi phun Paclobutrazol nhà vườn cần làm gì ?
Tại sao không phun paclo nhiều lần hoặc liều đậm ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *