Hình Thức Tư Vấn

Hoạt Động Tư Vấn Kỹ Thuật Bao Gồm: 

– Khảo sát thực địa ban đầu , kiểm tra các điều kiện tự nhiên ( Đất , gió , nước, kim loại nặng , dịch bệnh ….) có phù hợp với trồng trọt cây ăn trái
– Tư vấn và chọn mô hình trồng các loại cây trồng chủ lực và cây trồng xen nhằm lấy ngắn nuôi dài
– Tư vấn kỹ thuật chọn giống chuẩn
– Tư vấn kỹ thuật lắp đặt hệ thống tưới phù hợp từng loại cây trồng và điều kiện tự nhiên
– Tư vấn kiến thiết cơ bản ban đầu có hiệu quả lâu dài : làm luống , lên liếp , xẻ rãnh , đào mương, hạ cấp đất đồi núi , khoảng cách trồng …. phù hợp với từng loại cây , từng điều kiện tự nhiên…
– Tư vấn kỹ thuật xuống giống chuẩn giúp cây mau phát triển , hạn chế chết cây con
– Tư vấn quy trình chăm sóc cây con phù hợp từng điều kiện thực tế
– Tư vấn quy trình chăm sóc cây lớn và cây kinh doanh phù hợp từng điều kiện thực tế từng vườn
– Tư vấn thực hiện quy trình và nhật ký chăm sóc theo tiêu chuẩn Global Gap
– Tư vấn làm truy xuất nguồn gốc nông sản trong vườn giúp minh bạch thông tin sản phẩm
– Hỗ trợ giới thiệu thu mua nông sản
– Hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra vườn định kỳ 5-7 ngày / lần
– Hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật và giám đốc kỹ thuật kiểm tra vườn định kỳ 30 ngày / lần
– Hỗ trợ kiểm tra vườn khẩn cấp 24/7 khi có sự cố bất ngờ
– Cung cấp nhân viên kỹ thuật làm việc toàn thời gian tại trang trại
– Hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật , nhân viên kỹ thuật … cho trang trại

Vui lòng chọn loại hình tư vấn mà bạn cầnAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

TƯ VẤN KHUYÊN DÙNG CHO

CÁ NHÂN 

Từ 0 -10ha

Tư Vấn Hoàn Toàn Miễn Phí 

Kỹ Thuật Đến Vườn Kiểm Tra Định Kỳ 

Hướng Dẫn Chăm Sóc Thực Tế 

Tiêu Chuẩn Theo Viet Gap

Ghi Nhật Ký Chăm Sóc

Truy Xuất Nguồn Gốc

Giới Thiệu Đầu Ra

-

-

-

-

-

-


TƯ VẤN CHUYÊN DÙNG CHO

TRANG TRẠI

Từ 10 - 50ha

Tư Vấn Miễn Phí 02 Tháng Đầu

Khảo sát Thực Tế Chi Tiết Miễn Phí

Hạch Toán Kinh tế Chi Tiết 

Quy Trình Chăm Sóc Định Kỳ  

Mô Hình Canh Tác Đa Dạng

Kỹ Thuật Đến Vườn Kiểm Tra Định Kỳ 

Chuyên Gia Theo Dõi Định Kỳ 

Tiêu Chuẩn Theo Viet Gap hoặc Global Gap

Ghi Nhật Ký Chăm Sóc

Truy Xuất Nguồn Gốc

Giới Thiệu Đầu Ra

-

-

TƯ VẤN CHUYÊN DÙNG CHO

DỰ ÁN

Trên 50ha

Tư Vấn Miễn Phí 02 Tháng Đầu

 Khảo sát Thực Tế Chi Tiết Miễn Phí

Hạch Toán Kinh tế Chi Tiết

Quy Trình Chăm Sóc Định Kỳ 

Mô Hình Canh Tác Đa Dạng

Kỹ Thuật Hoạt Động Toàn Thời Gian ở Dự Án 

Chuyên Gia và Giám Đốc Kỹ Thuật Theo Dõi Định Kỳ 

Sản Xuất Sinh Học Hữu Cơ

Tiêu Chuẩn Theo Global Gap

Ghi Nhật Ký Chăm Sóc

Hỗ Trợ Giới Thiệu Đầu Ra

Đào Tạo Cán Bộ Kỹ Thuật Cho Dự Án 

Hỗ Trợ Lập Dự Án Vay Vốn