Danh mục dự án: Dự án mẫu

FARM TRỒNG LÚA, BƯỞI, SẦU RIÊNG

FARM TRỒNG LÚA, BƯỞI, SẦU RIÊNG

Dự án lần này là mô hình kết hợp trồng phân khu chuyên canh với 3 loại cây trồng chính là Lúa, Bưởi và Sầu Riêng. Với mong muốn của đối tác, AGRIPLUS đã xây dựng quy trình trồng theo…

FARM SẦU RIÊNG

FARM SẦU RIÊNG

Mở đầu năm 2019, AGRIPLUS đã bắt triển khai 100 hecta sầu riêng với tổng số 13.760 cây sầu riêng. Chúng tôi đã khảo sát và lên kế hoạch triển khai trồng, đảm bảo mỗi giai đoạn điều được thực…

Popup Agriplus